V měsíci červnu 2018 proběhly na ÚČOV v Praze Troji komplexní zkoušky Hlavní čerpací stanice (HČS), kde se naše společnost podílela kompletní dodávkou elektrotechnologie, systému měření a řízení, a stavební elektroinstalace. Na HČS je instalováno 13 čerpadel o výkonu 400 kW a 160 kW pro přečerpávání odpadních vod na Novou vodní linku (NVL), která bude uvedena v září 2018 spolu s HČS do zkušebního provozu.

Při vlastní realizaci elektročásti a SŘTP jsme použili vysokonapěťové rozvaděče od společnosti ABB, frekvenční měniče Danfoss, transformátory Trihal a řídicí systém Modicon M580 od společnosti Schneider-Electric, přístroje měření a regulace od společnosti Endress+Hauser. Nízkonapěťové rozvaděče a rozvaděče řízení jsou vlastní výroby s použitím komponent Schneider-Electric, OEZ, WAGO, SALTEK, Weidmüller a Finder.

V průběhu roku 2019 se bude realizovat další etapa výstavby a to objekt Hrubého předčištění.