V průběhu července 2017 proběhla úspěšně v Plzeňské teplárenské a.s. výměna pohonu ventilátoru primárního vzduchu kotle K6 . Původní pohon VN s regulační klapkou byl modernizován na NN pohon regulovaný frekvenčním měničem v sestavě s transformátorem a elektromotorem o instalovaném výkonu 1,25MW. Celá dodávka byla realizována výrobky společnosti ABB s.r.o..