V roce 2017 jsme se úspěšně podíleli na dokončení rekonstrukce úpravny vody
ÚV Příbram – Hvězdička. Naše společnost provedla kompletní výměnu elektro části, systému řízení a polní instrumentace. Aplikovali jsme systémy s maximálním využitím moderních komunikačních rozhraní a vizualizačních prostředků od společností Schneider Electric CZ, s.r.o. a Endress+Hauser Czech s.r.o.. Součástí rekonstrukce byla výměna slaboproudých rozvodů a stavební elektro pro celý objekt.