Společnost MPC System, spol. s r.o. se zabývá výrobou rozváděčů od roku 1991. Součástí produkce jsou rozváděče NN / DC do
1kV, ovládací části rozváděčů VN, rozváděče MaR a výroba příslušenství pro finální kompletace (přechodové skříňky, skříňky místního ovládání atd). Rozváděčové sestavy jsou výrobně kompletovány dle konstrukční dokumentace vlastní nebo objednatele.

Produkce rozvaděčové techniky je dodávána pro následující odvětví:

Průmysl

• Napájen í a řízení technologických procesů
• Záložní napájení
• Kompenzace účiníku
• Regulované pohony
• Pneumatické ovládání
• Signalizační tabla

Energetika

• Distribuční rozváděče
• Rozvaděče vlastní spotřeby
• Ovládací, signalizační, měřicí a ochranné části VN rozvoden

Občanská vybavenost

• Hlavní a podružné rozváděče, měření a regulace, části měření
• Rozváděče stavební elektroinstalace
• Rozváděče TZB

Speciální aplikace

• Jednoúčelové stroje
• Komunikační datové aplikace
• Komunikační a energetická centra
• Slaboproudé aplikace

V případě obchodního vztahu lze využít dlouholeté výrobní a aplikační zkušenosti z oblasti nasazení výše uvedené produkce. Jedná se o praktické referenční zkušenosti s řešením EMC, tepelných ztrát rozvodné techniky, zkratových poměrů a aplikaci regulovaných pohonů včetně problematiky s tím spojené. Pro obchodní nebo technický zájem možno kontaktovat zde.

rozvadec