elektromontazni-prace
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE

Zajišťujeme elektromontážní práce na základě vlastní projektové dokumentace, nebo externí dokumentace od objednatele.

Dodávky a montáže:

• nosné kabelové trasy
• výkopy
• kabely NN
• kabely pro MaR
• optokabely
• polní instrumentace
• rozvaděčové techniky
• revize elektro