polni-instrumentace
POLNÍ INSTRUMENTACE

Na základě vlastní projekční činnosti, nebo dokumentace dodané objednatelem zajišťujeme dodávky, instalaci,
nastavení a zprovoznění polní instrumentace v celé škále pro automatické řízení a monitoring technologických celků.