uzivatelsky-sw
UŽIVATELSKÝ SW

SW je realizován kapacitou vlastních programátorů.

• Technická pomoc při zpracování zadání, algoritmy řízení
• Tvorba uživatelských SW dle zadání, vč. vizualizace
• Odladění, odzkoušení v návaznosti na řízenou technologii
• Zaškolení uživatelů
• Záruční i pozáruční servis uživatele nebo přes dálkový přístup

Uživatelské SW jsou vytvářeny na bázi licenčních programů dodavatele ŘS. Konkrétně:

Řízení:

• ROCKWEL AUTOMATION
• SIEMENS
• SCHNEIDER ELECTRIC
• WAGO
• SAIA
• OMRON

Vizualizace:

• Reliance
• FT View
• Control Web
• InTouch
• Promotic