V letech 2015-2017 jsme úspěšně zrealizovali nejrozsáhlejší zakázku v historii společnosti a to:
„Rekonstrukci Čerpací stanice surové vody v areálu ÚV Želivka – hlavního zdroje pitné vody pro Prahu“
Cílem rekonstrukce byla generační výměna jedenácti čerpacích soustrojí od výkonu 400kW do 2MW a změna jejich napájení z 6kV na 0,69kV. Při realizaci byly použity výkonové motory společnosti ABB s.r.o., frekvenční měniče VACON, transformátory Schneider Electric, řídicí systém UniControls, polní instrumentace Endress + Hauser, nn rozvaděče vlastní výroby, montáž kabeláže prováděla společnost Česká Voda – Czech Water, a.s.. Množství čerpané vody je optimalizováno matematickým modelem, který je součástí nadřazeného řídicího a informačního systému.