projekcni-konstrukcni-sluzby

PROJEKČNÍ A KONSTRUKČNÍ SLUŽBY

Společnost disponuje vlastním týmem projektantů a konstruktérů  zajišťující:

• zadávací  dokumentace pro výběr zhotovitele
• prováděcí projekty
• výrobní dokumentace pro vlastní výrobu a kompletaci
• spolupráce na zadání pro tvorbu USW ve formě algoritmů, nebo verbální popisné formě
• dokumentace skutečného provedení po realizaci a zkušebním provozu
• Signalizační tabla

Využívané SW prostředky:

• AutoCAD
• E-Plan
• Excel
• Word