Stěžejní zakázka pro naši společnost na rok 2019 a 2020. V rámci dalšího stupně modernizace a rozšíření technologických linek čištění ÚV Želivka bude instalována nová moderní technologie GAU filtrů, která zajistí vyšší stupeň kvality čištění a snížení bezpečnostních rizik při zajišťování zdroje pitné vody. Pro tuto novou úpravárenskou technologickou linku bude zajišťována komplexní elektrotechnologická část v rozsahu VN a NN instalace, systému řízení technologických procesů včetně polní instrumentace, kabelových vazeb a nadřazeného systému na centrálním dispečinku. Součástí dodávek bude i stavební elektroinstalace včetně slaboproudých rozvodů.