Rekonstrukce čerpací stanice surové vody na ÚV Želivka

7.9.2015

V současné době se naše společnost podílí jako subdodavatel elektročásti a SŘTP na významném projektu „Rekonstrukce čerpací stanice surové vody na ÚV Želivka“ Tato čerpací stanice více jak 40 let zajišťuje dodávky pitné vody pro Prahu.

Hlavním cílem rekonstrukce je náhrada stávajících 11 ks 6kV elektromotorů se stejnosměrnou regulací výkonu, novými střídavými 0,4kV elektromotory s regulací výkonu čerpání pomocí frekvenčních měničů.

Od 2. čtvrtletí 2015 probíhá rekonstrukce prvních třech soustrojí. Termín ukončení tohoto projektu je plánovaný na 1. pololetí 2017.

Nitrogénművek Maďarsko

1.7.2015

V rámci projektu zvyšování výroby čpavku v chemické továrně NITROGÉNMŰVEK v Maďarsku jsme ve spolupráci s firmou ČKD PRAHA DIZ, a.s. vyrobili a dodali v průběhu měsíců května a června 2015 NN rozváděče a rozváděče s řídícím systémem

Intenzifikace ČOV Sokolov – 1. etapa

1.6.2015

V lednu 2015 byla ukončena rekonstrukce ČOV Sokolov v rámci akce „Intenzifikace ČOV Sokolov – 1. etapa”. Rozsah dodávek a činností byl v rámci stavební elektroinstalace, technologické části elektro a SŘTP linek biologie, plynového a kalového hospodářství, zahuštění, odvodnění včetně vyvedení výkonu nové bioplynové kogenerační jednotky dle vlastní projektové realizační přípravy. Dále předmětem díla byla rekonstrukce povodňové čerpací stanice a čerpací stanice odpadních vod „Dolní pásmo“.

 

Celá rekonstrukce v rámci 1. etapy probíhala za provozu od r. 2013, sestávala se z postupných úprav a dodávek rozvodné techniky elektro a SŘTP, dodávek a montáže polní instrumentace, dodávek a montáže kabelových návazností včetně optické komunikace a dodávek programového vybavení, uživatelských a vizualizačních aplikací včetně oživení a odladění.

Rekonstrukce ÚV Pracejovice

31.5.2015

K 31.5.2015 byla úspěšně dokončena rekonstrukce ÚV Pracejovice. Naše společnost zajišťovala kompletní výměnu NN technologické elektročásti, včetně řízení pohonů frekvenčními měniči a realizaci nového způsobu řízení celé technologie, prostřednictvím řídícího systému WAGO