Mining

Czech Republic

  • SD, a.s., Chomutov DNT Tušimice
  • OKD, a.s., Důl Paskov Staříč

Abroad

  • Magnetizové doly, a.s., Lubeník, Slovensko