Special applications

Czech Republic

  • Inženýři a technici společnosti MPC Systém, spolu s výrobcem strojní části technologie, společnosti Blatenské strojírny Blatná, stáli u vývoje unikátního zařízení nacházejícího široké uplatnění v oblasti stavebnictví.
  • Stále modernější typy průtokoměrů kladou stále větší nároky i na jejich vlastní kalibraci. Tato skutečnost vedla vedení společnosti Pražská teplárenská a.s. k záměru modernizace zkušební stolice EIKA III. Tohoto úkolu se úspěšně zhostila společnost MPC System.