Celková přestavba ÚČOV – Praha – Troja

15.9.2017

V červnu 2017 zahájila naše společnost dodávky a montáž elektrotechnologické části a SŘTP pro
II. a III. etapu výstavby nové HČS v rámci celkové přestavby ÚČOV na Císařském ostrově v Praze-Troji.

Rekonstrukce ČOV Žebrák

3.2.2017

V loňském roce jsme se úspěšně podíleli na rekonstrukci ČOV Žebrák.
Naše dodávky zahrnovaly NN rozvaděče, FM VACON 100 FLOW,
řídicí systém Schneider Electric Modicom řady 340, polní instrumentaci Endress+Hauser,
vlastní elektromontáže, tvorbu aplikačního SW a napojení na centrální dispečink VaK Beroun.

Zkušebna Danfoss

22.6.2016

V rámci dlouhodobé spolupráce se společností Danfoss s.r.o. (Vacon s.r.o.)
jsme vyrobili speciální rozvaděč pro zkušebnu frekvenčních měničů velkých výkonů,
která je umístěna v nových prostorách společnosti Danfoss v Praze 4.

Kde nás také můžete vidět?

10.2.2016

V průběhu našeho 25ti letého působení na trhu jsme se mimo jiné podíleli i na výstavbě jaderné elektrárny Temelín.
Více si můžete přečíst v lednovém čísle odborné publikace INDUSTRY.

Rekonstrukce čerpací stanice surové vody na ÚV Želivka

7.9.2015

V současné době se naše společnost podílí jako subdodavatel elektročásti a SŘTP na významném projektu „Rekonstrukce čerpací stanice surové vody na ÚV Želivka“ Tato čerpací stanice více jak 40 let zajišťuje dodávky pitné vody pro Prahu.

Hlavním cílem rekonstrukce je náhrada stávajících 11 ks 6kV elektromotorů se stejnosměrnou regulací výkonu, novými střídavými 0,4kV elektromotory s regulací výkonu čerpání pomocí frekvenčních měničů.

Od 2. čtvrtletí 2015 probíhá rekonstrukce prvních třech soustrojí. Termín ukončení tohoto projektu je plánovaný na 1. pololetí 2017.

Nitrogénművek Maďarsko

1.7.2015

V rámci projektu zvyšování výroby čpavku v chemické továrně NITROGÉNMŰVEK v Maďarsku jsme ve spolupráci s firmou ČKD PRAHA DIZ, a.s. vyrobili a dodali v průběhu měsíců května a června 2015 NN rozváděče a rozváděče s řídícím systémem

Intenzifikace ČOV Sokolov – 1. etapa

1.6.2015

V lednu 2015 byla ukončena rekonstrukce ČOV Sokolov v rámci akce „Intenzifikace ČOV Sokolov – 1. etapa”. Rozsah dodávek a činností byl v rámci stavební elektroinstalace, technologické části elektro a SŘTP linek biologie, plynového a kalového hospodářství, zahuštění, odvodnění včetně vyvedení výkonu nové bioplynové kogenerační jednotky dle vlastní projektové realizační přípravy. Dále předmětem díla byla rekonstrukce povodňové čerpací stanice a čerpací stanice odpadních vod „Dolní pásmo“.

 

Celá rekonstrukce v rámci 1. etapy probíhala za provozu od r. 2013, sestávala se z postupných úprav a dodávek rozvodné techniky elektro a SŘTP, dodávek a montáže polní instrumentace, dodávek a montáže kabelových návazností včetně optické komunikace a dodávek programového vybavení, uživatelských a vizualizačních aplikací včetně oživení a odladění.

Rekonstrukce ÚV Pracejovice

31.5.2015

K 31.5.2015 byla úspěšně dokončena rekonstrukce ÚV Pracejovice. Naše společnost zajišťovala kompletní výměnu NN technologické elektročásti, včetně řízení pohonů frekvenčními měniči a realizaci nového způsobu řízení celé technologie, prostřednictvím řídícího systému WAGO

Rozváděče pro ZEVO Chotíkov

6.4.2015

V průběhu měsíců března a dubna 2015 jsme ve spolupráci s firmami Spálovský, a.s. a ČKD PRAHA DIZ, a.s. realizovali speciální NN rozváděče osazené frekvenčními měniči VACON. Tyto rozváděče byly dodány v rámci silnoproudých provozních souborů při výstavbě závodu na energetické využití komunálního odpadu v Plzni – Chotíkově.

Rozváděče pro ČOV Ládví

9.2.2015

Na přelomu roku 2014 a 2015 jsme realizovali dodávky NN rozváděčů pro akci Rekonstrukce ČOV Ládví I pro firmu Česká voda-Czech Water, a.s.. Pro řízení chodu čerpadel byly použity v hlavním rozváděči softstartéry o výkonu 400 a 132 kW.