telemetricke-systemy
TELEMETRICKÉ SYSTÉMY

Kompletační výroba a aplikace telemetrických systémů v energetice a vodním hospodářství.